Boksen als metafoor!

Hoor van een gerenommeerd bokser wat hij uit jouw boksstijl af kan leiden
Workshop

Hoe wordt jouw primaire stijl van communiceren zichtbaar via boksen?

Als we met bokshandschoenen tegenover elkaar staan is de kans groot dat we instinctief reageren. Onze primaire stijl van communiceren onder druk wordt hierdoor snel zichtbaar. Personen die graag willen scoren, gaan direct het gevecht aan. Ze zijn gericht om de ander te raken en nemen vooral ruimte in. Personen die gaan voor harmonie, gaan niet direct het gevecht aan. Ze zijn erop gericht de ander niet te raken en juist ruimte te geven. Beide stijlen, ruimte innemen en ruimte geven hebben een effect op het gedrag van de ander. In de korte workshop wordt inzichtelijk gemaakt hoe je je primaire stijl van communiceren effectief kunt benutten.